Biz Kimiz?

Politikamız

- Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en kısa sürede mesleki disiplin,dayanışma ve dürüstlük çercevesinde yerine getirmek
- Faaliyetlerden kaynaklanabilecek kirliği önleyerek doğal kaynakları en verimli şekilde korumak
- İşçi sağlığı ve iş güvenliği şartlarına uyarak, iş kazalarını , yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önlemek
- Sürekli iyileştirmeyi sağlayarak kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği hedeflerine ulaşmak
- Gelişen teknolojiyi sürekli takip etmek 
- Yeniliklere ve değişime her zaman açık olmak

Vizyonumuz

Çağdaş teknolojiden her daim yararlanılarak;ürün güvenliği şartlarını maksimum derecede sağlamak,kalite verimliliğini sürekli kılmak,insan hak ve cevre duyarlılığı  çercevesinde oluşturduğu yapı taşları ile sektörüne yüksek katyma değerler kazandırmzk ve Türkiyede örnek gösterilen bir şirket olmak…

Misyonumuz

Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarının farkında olarak;kanunlar ve ticari etik ilkeler doğrultusunda ürettiği kaliteli,güvenilir ürünleri ve dinamik ekibi ile yapı malzemeleri sektöründe ülkemiz için değer yaratan bir kurum olmak.

afyon harfiyat afyon beton